Elbesiktning

Ta reda på om Elinstallationen är korrekt utförd

När du ska investera i en ny villa eller fastighet, är det väldigt viktigt att kontrollera Elinstallationen. En fastighet som har några år på nacken kan ha elinstallationer som är föråldrade vilket kan medföra risk för brand eller andra olyckor. Vi utför elbesiktningar i Kungälv och Göteborg med omnejd.

Anlita Din Elkontakt i Kungälv så kontrollerar vi att elinstallationen i din fastighet är korrekt utförd.