Elbilsladdning

För att möta intresset för elfordon utvecklar vi smarta produkter och tjänster kring elbilsladdning.

Det ska bli enklare att köra och äga ett elfordon.

Din Elkontakt i Kungälv AB erbjuder smarta möjligheter till laddning av ditt elfordon.

Hur långt kan man köra på en laddning?

Räckvidden beror på vilken storlek på batteriet fordonet har, vilken effekt som bilen har och hur bra bilen är på att återvinna energin vid tex motorbromsning/inbromsning. Utvecklingen av batterier har gått väldigt snabbt de senaste åren, idag kan elbilar med 100% eldrift köras mellan 12-60 mil. Att ladda ett elfordon hemma (långsamladdning) innebär att du beroende på lösning kan köra 1-12 mil efter 1 timmes laddning. Laddar du på ”Snabbladdare” så kan du räkna med att du kan köra 10-50 mil efter 30 min laddning.

Finns det några risker med elbilsladdning?

Att ladda ett elfordon kräver höga strömstyrkor över en längre tid Men om man vidtar rätt åtgärder och bygger systemet på rätt sätt så är det inte farligare än att ha en konventionell bil stående i tex ett garage. Man måste dock precis som med vilken elinstallation som helst se till att underhålla den på rätt sätt för att upprätthålla god funktionalitet och säkerhet. Genom att låta oss på Din Elkontakt i Kungälv AB installera laddboxar för elfordon får ni en effektiv och säker lösning oavsett om du är en privatperson, ett företag eller en förening.

Läs gärna mer om risker på ElbilSverige och RISE