Elinstallation

I Kungälv och Göteborg med omnejd

Din Elkontakt i Kungälv arbetar professionellt och har lång erfarenhet av elinstallationer med uppdrag hos privatpersoner och företag. Oavsett om du är en privatperson, en förening eller ett företag så har vi hög kompetens och kunnighet att leverera rätt saker med hög kvalitet. Vi kan elinstallationer helt enkelt!

 

Belysning

Vi anpassar kundens installation med hjälp av ljusberäkningar men utför också installationer på redan färdiga anläggningar.

Nätverksinstallationer

Vi utför installationer av interna datanät för fastigheter och kontor och erbjuder även färdiga nätverkslösningar.

Kraftförsörjning

Vi konstruerar, levererar, installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av fastigheter så som den lilla privatvillan till det stora kontorskomplexet.

Smarta Hem

Vi installerar och programmerar funktioner för smarta hem och mer energieffektiva fastigheter. Vi levererar bland annat KNX som är ett öppet standardiserat kommunikationssystem för hem- och fastighetsautomation. För att ge smartare och mer energieffektiva fastigheter.

Kundservice

Service innebär för oss, snabb hjälp åt våra kunder vid reparationer och mindre uppdrag. Där vi sätter stor fokus på kommunikation och återkoppling.

Kontakta oss för mer information om elinstallation.