De elektroniska apparater vi använder i dag i bostäder, butiker och byggnader har under de senaste åren utvecklats i mycket snabb takt.

För att möta de krav som finns har även jordfelsbrytarnas utveckling gått framåt, dels genom att den nya generationen som inte är lika känslig för störningar men även genom att det tillkommit nya varianter och typer.

Man kan inte ta första bästa jordfelsbrytare och installera den hur som helst utan att först ta reda på vilka förutsättningarna som finns. Eftersom man efter avslutat arbetet vill ha en mycket väl fungerande installation.

Först bör du ta reda på vad jordfelsbrytaren ska skydda och välj sedan en lämplig typ. Kom ihåg att alla elapparater alltid har en viss läckström till jord. Lägg därför inte för många grupper efter jordfelsbrytaren.

Rekommendationen är att inte ha mer än 1/3 av det maximala felströmvärdet (cirka 10 mA, med 30 mA jordfelsbrytare) som kontinuerlig läckström. I områden med återkommande åska kan ni minimera oönskade avbrott på grund av blixtnedslag med jordfelsbrytare som har en förhöjd stötströmstålighet.

Viktigt!

  • Jordfelsbrytaren är ett komplement i elinstallationen, den ersätter alltså inte krav på skyddsjordning.
  • Jordfelsbrytaren skyddar inte vid samtidig kontakt med fas- samt neutralledare.
  • Jordfelsbrytaren begränsar inte felströmmen den förkortar endast beröringstiden.
  • Jordfelsbrytaren skyddar också i ojordade grupper. Skillnaden är att den löser ut först när exempelvis en människa tar i det spänningsutsatta föremålet samt på så vis blir en del av kretsen till jord.