Mikael Johansson tar över ägarskapet

Partners, medarbetare och kunder, som några av er redan vet så har Din Elkontakt i Kungälv AB genomfört ledningsjusteringar den senare tiden.
Det vill säga att nu har vår VD Mikael Johansson tagit över ägarskapet till 100% av Din Elkontakt i Kungälv AB. Vi fortsätter i samma regi och anda samt utför de tjänster i samma utbud som tidigare med fokus på Kvalité och kompetens med kunden i fokus.

Varmt välkomna till Din Elkontakt i Kungälv AB